NKONYENI BULUMKO PHD MR 550656197 -Beengo Lingo IRhuzu S.A

NKONYENI BULUMKO PHD MR 550656197 -Beengo Lingo IRhuzu S.A